dijous, 13 d’octubre de 2011

Trinitat Garcia, la persistència d'una generació