dimarts, 20 de novembre de 2012

Esperanto a Lleida Lleida, 15 de desembre de 2012

DIADA de L'ESPERANTO

Vols parlar-lo?

Jornada d'aprenentatge de la llengua internacional

La Biotiga (Ecoxarxa de Lleida)
c/Ramon Llull 6
Tel. 664517173

Matí: 10 -14 h. nivell inicial
Tarda: 16 – 20 h. nivell progressiu
Amb el suport de l'Associació Catalana d'Esperanto
www.esperanto.cat