dijous, 22 de novembre de 2012

Concert a la Taverna del CatKantoj en esperanto!
Dimecres 28 de novembre a les 21.30 h al Via Fora! del C.A.T.

Aquesta setmana a La Taverna del C.A.T. tenim una parella que ens cantarà en esperanto! Xevi Rodón i Fosi Barrera ens oferiran un concert estructurat en dos blocs de cançons;  el primer, format per cançons tradicionals del repertori de Kaj Tiel Plu (cançons sefardís, occitanes, catalanes, de la Guerra Civil Espanyola…) i el segon, de cançons que gaudeixen de “doble tradicionalitat”: aquella que ostenten en el si de la seva pròpia cultura nacional i aquella altra que han adquirit en el marc d’una cultura internacional -la cultura esperantista -que rep aportacions  –també en el camp de la cançó -dels seus parlants d’orígens nacionals i culturals molt diversos.