divendres, 31 de maig de 2013

Evolució de l'esperanto en 125 anys

L'esperanto, que l'any 1887 comptava amb només cinc parlants i, per tant, podem considerar que ocupava el darrer lloc en el rànking de les prop de 7.000 llengües del món, ha fet un progrés força considerable pujant fins a situar-se entre les 50 llengües més parlades actualment. Segurament mai en la història, una llengua, en un periode de 125 anys a arribat a escalar posicions amb tanta rapidesa. Al voltant de l'any 1900 hi havia unes cent persones que parlaven esperanto de forma fluida i regular. Avui dia es calcula que n'hi ha unes cent mil. En cent anys doncs, el nombre es va multiplicar per mil. Un progrés així no s'habia donat mai a la història de la humanitat (l'anglès va necessitar 400 anys per multiplicar-se per cent, entre l'any 1600 i avui, passant d'entre 3 i 5 milions de parlants nadius als aproximadament entre 300 i 500 milions d'ara. L'any 1887 (quan va aparèixer l'esperanto), l'anglés tenia uns 100 milions de parlants - la suma dels habitants de Gran Bretanya i Estats Units; Així, des de llavors s'ha multiplicat per entre tres i cinc vegades el nombre de nadius, potser per 20 si comptem el nombre de gent que més o menys domina la llengua).

Informació extreta de la Vikipedio