dimarts, 14 d’octubre de 2014

La Terra del Congost s'esperantitza


Terra del Congost, un projecte de turisme que aposta per l'ecologia, ha incorporat recentment l'esperanto com a llengua d'acollida.