dimecres, 29 de juny de 2011

L'Associació Cat. d'Esperanto estrena web

Des d'aquesta setmana, l'Associació Catalana d'Esperanto compte amb una nova presentació virtual. Un web posat al dia que informarà acuradament sobre moltes de les activitats que es desenvolupen al voltant de l'esperanto, sense oblidar apunts històrics sobre el moviment i eines pràctiques per als que volen fer incursions en la llengua.
Esperanto 2011 reduirà la seva activitat amb l'objectiu d'actuar com a complement ocasional per aquelles àrees que no tracti la ACE. tot i així, el nostre bloc mantè la informació acumulada durant tot el temps que hem estat amb vosaltres i estem segurs que serà un recurs per a molts navegants que arribin al nostre port.