dimecres, 14 de juliol de 2010

Esperanto universitari a Xina

El propassat 19 de juny, va tenir lloc l'exàmen d'anglès universitari de nivell 6, el més alt dins el sistema educatiu xinès. La part oral de l'exàmen va tenir com a protagonista l'esperanto.
Un home i una dona no xinesos van llegir en veu alta un texte en el qual es feia una presentació de l'autor de l'esperanto, l'evolució i el paper de l'esperantisme, influència de Xina en l'esperanto i l'orígen de les paraules de l'esperanto.
Després d'escoltar el text, els estudiants van haver de respondre a tres preguntes:
1- Què ens han dit sobre l'esperanto?
2- Com el moviment internacional ha incidit en l'ús de l'esperanto?
3- Què ens han dit sobre l'esperanto a Xina?

L'exercisi va tenir una durada de tres minuts. Alguns estudiants de la universitat de Liaoning, que havien escollit l'esperanto i la seva història com a assignatura optativa també van participar en l'exàmen.
Poc després una estudiant es va posar en contacte amb la seva professora d'esperanto i li va comentar: "Gràcies al curs d'esperanto de la universitat m'ha estat fàcil respondre a les tres preguntes, tot i que havia tingut alguna dificultat per entendre algunes paraules del text."

Informe de Wu Guojiang
amikeco999@21cn.com
Font de la publicació: Ret-Info