Pàgines

dimecres, 6 de febrer de 2019

Envers la justícia lingüística

Si vull parlar fluidament en anglès amb un nadiu de parla anglesa, hauré d'estudiar potser 6 cursos d'anglès i el nadiu cap.
Si vull parlar fluidament en esperanto amb un nadiu de parla anglesa, hauré d'estudiar potser 2 cursos d'esperanto i el nadiu haurà d'estudiar potser 2 cursos d'esperanto. D'això en diem comunicació equitativa.