dimarts, 23 de juliol de 2013

Un passaport per a Snowden que inclou l'esperanto

L'organització World Service Authority va editar un  passaport en diversos idiomes, entre ells l'esperanto, i que podria utilitzar Edward Snowden per entrar a alguns països com ara Equador, Burkina Faso, Tanzania, Mauritania, Togo o Zambia.