dimarts, 9 d’abril de 2013

Esperantistes per la independència

 

 

Presentació de l’Assemblea Sectorial de l’Assemblea Nacional Catalana:

“Esperantistes per la Independència”


Una bona manera de conèixer altres cultures és a través de les llengües; el seu coneixement ajuda a obrir la nostra mentalitat. Atès que és impossible parlarles totes i que totes tenen el mateix nivell d'importància, creiem que una llengua pont, neutral i planificada, és útil per a la comunicació entre tots els pobles, preservantne les pròpies.
Estem convençuts que la millor opció és l’esperanto, que ha estat creat amb aquesta intenció i ha demostrat a la pràctica la seva utilitat des de fa més de 125 anys.
Estem coordinats amb la sectorial Traductors, Correctors, Intèrprets i Transcriptors per la Independència.
Què podem fer?
  • Donar a conèixer a nivell internacional la cultura catalana i la seva lluita.
  • Fer conèixer la idea esperantista a tot l’àmbit català.
Com ho volem fer?
  • Reunint tots els parlants i simpatitzants de l’esperanto que vulguin treballar per poder viure en llibertat al nostre país.
  • Traduint i fent córrer notícies i/o articles d’actualitat sobre la nostra situació.
  • Penjant o millorant articles sobre fets o persones catalanes a Viquipèdia en esperanto.
  • Presentant la nostra sectorial a diversos llocs del país.
  • Fent conèixer la nostra lluita en ambients esperantistes internacionals.
Hi son convidats...
  • Tots els esperantistes de l’àmbit català, sigui quin sigui el seu nivell de coneixement de la llengua internacional.
Font: assemblea.cat