dissabte, 6 de novembre de 2010

Volem copsar la vostra opinió

Benvolguts/des,
Esperanto 2010 desitja ser un recurs informatiu útil per a tot-hom interessat en el tema de les llengües i, alhora, un espai de reflexió sobre com s'organitza la societat des d'un punt de vista lingüístic.
Amb aquest punt de partida volem, els propers dies, parar especial atenció als vostres suggeriments sobre aquest bloc. És per això que us convidem a donar-nos la vostra opinió mitjançant una petita enquesta que trobareu a la columna de la dreta. També podeu, si algú ho desitja, escriure sobre aquest tema en els espais de comentari o a l'adreça de correu.