diumenge, 27 de juny de 2010

Per què l'esperanto?

Virtuts de l'esperanto: regularitat, neutralitat, importància de la deducció per sobre del factor memòria.

L'esperanto gaudeix d'uns avantatges que el diferencien d'altres llengües:

La regularitat

L'esperanto evita tot tipus irregularitat en la gramàtica, així com els idiotismes, girs, frases fetes i localismes que habitualment dificulten l'aprenentatge d'una llengua nacional. Això no significa que l'esperanto no generi algunes expressions pròpies, sinó que aquestes són plenament compartides per tots els seus parlants.

La neutralitat

Els idiomes són el resultat i expressió de la cultura que els genera. Quan estudiem un idioma nacional ens supeditem als aspectes conductuals i culturals del país corresponent. L'esperanto, no pertanyent a una cultura nacional, transmet un missatge d'universalitat i multiculturalitat que no poden transmetre altres llengües.

Aprenentatge simplificat

El predomini de l'estil aglutinant de la llengua, es a dir, la creació de mots a partir de la unió d'altres coneguts, fa que la funció de la memòria perdi pes específic. En esperanto compte més la deducció que la memòria, per exemple: si sé que skribi és escriure i ilo és eina, ja sabré com demanar un bolígraf: donu al mi skribilon.