dimarts, 20 de novembre de 2007

Tot recordant Joan Amades

LA CORAL HEURA CANTA EN ESPERANTO
El dia 15 de novembre d’enguany s’ha filmat l’actuació de la Coral Heura de l’Hospitalet de Llobregat cantant en Esperanto la cançó Muntanyes del Canigó a l’església de Santa Eulàlia de Mèrida . Aquesta filmació servirà per homenatjar el gran folklorista català Joan Amades l’any 2009 recordant els 50 anys de la seva mort.
Joan Amades autor del famós Costumari Català en cinc volums, Històries i Llegendes de Barcelona en dos volums i molts altres obres era conservador del “Museu Municipal d’Indústries i Arts Populars”, membre de “Centre Estudios de Etnologia Peninsular” Col·laborador del “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” i de la Unesco partir de 1956.
Amades també era un fervent esperantista, va ésser president de la Federació Catalana d’Esperanto i va publicar un conjunt de cançons catalanes traduïdes al Esperanto, LA KATALUNA POPOLKANTO entre elles Les Muntanyes del Canigó que molt bé interpreta la Coral Heura.
Amb motiu de l’organització de l’homenatge, el promotor Raül Contel està filmant actes folklòrics de diversos pobles de Catalunya.