Aprendre esperanto


CURSOS PRESENCIALS D'ESPERANTO A BARCELONA

Cursos presencials d’esperanto 2018-2019:

I per internet:          

L'esperanto al mòbil (12 lliçons)

http://cat.lernu.net/ Lernu (curs multilingüe en xarxa)

http://www.youtube.com/watch?v=mWbyXVSiCxw Versió en esperanto del curs Muzzy


http://www.xtec.cat/~pmarti10/ilei-cat.htm  Curs basat en el Zagreba Metodo (Mètode de Zagreb)

Kurso de Esperanto aplicació per a Linux i Windows

                                                                                                                                                                   Edukado.net, un portal de recursos


CURSOS PRESENCIA

Algunes expressions de l'esperanto

Saluton! Hola!
Ĝis! / Ĝis revido! Fins ara! / A reveure!
Ĝis baldaŭ! Fins aviat! 
Ĝis morgaŭ! Fins demà! 
Bonan tagon! Bon dia!
Bonan vesperon! Bona tarda!
Bonan nokton! Bona nit!
Kiel vi nomiĝas? Com et dius?
Kiu vi estas? Quí ets?
Kiel vi fartas? Com estàs?
Mi fartas bone Estic bé
Kie vi loĝas? On vius?
Mi loĝas en Katalunio Visc a Catalunya 
Ĉu vi estas lernanto? Ets un alumne?
Jes, mi estas lernanto Sí, sóc un alumne
Kioma horo estas? Quina hora és?
Estas la tria Són les tres
Bonvolu skribi baldaŭ Si us plau, escriu-me aviat 
Dankon! Gràcies!
Ne dankinde! De res!
Havu belan tagon! Que tinguis un bon dia!

Pronunciació

L'alfabet de l'esperanto és força similar al català, però hi ha alguns fonemes i grafies que cal conèixer i aplicar en funció de la gramàtica pròpia de l'esperanto.

C c = es pronuncia TS, com en nets.
Ĉ ĉ = equival al so TX del català, com en escletxa.
G g = el so es manté invariable, com en galleda, sigui quina sigui la vocal que l'acompanyi. Per exemple: gitaro es pronuncia com seria en català guitaro.
Ĝ ĝ = es pronuncia TJ o TG, com en platja, platges.
H h = es pronuncia com en anglès.
Ĥ ĥ = sona com la jota castellana.
J j = representa el so de la i grega, aproximadament com en iogurt.
Ĵ ĵ = és la ge o la jota que trobem, per exemple, a pluja o a pàgina (en català del Principat).
S s = sona sempre com en serp, ceba, pes o força.
Ŝ ŝ = es pronuncia com a XEIX, el so que trobem en caixa (sense fer sentir la i).
Ŭ ŭ = és una U breu, com la que trobem en Europa o en caure.
V v = és una lletra amb so labiodental -fricatiu-, a diferència de la be, que és bilabial (-oclusiva-).


També pots sentir l'alfabet d'esperanto clicant Youtube

Esperanta retradio, llegeix un text mentres l'escoltes.